Get in touch

Contact information

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Finch Floating Homes
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 21-08-2017
KvK nummer: 69431124
Banknummer (IBAN): NL14ABNA0249934582
Fiscaal nummer (RSIN): 857872126
Postadres: Mathenesserdijk 277f, Rotterdam
Telefoonnummer: 06-36195255
Website: www.finchfloatinghomes.com
E-mail: info@finchfloatinghomes.com

Bestuur

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zijnde:

Jurrian Knijtijzer – Voorzitter
Joran van Schaik – Secretaris
Pieter Ham – Penningmeester

 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht o vergoeding van de door hen in hun uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  Ieder kalenderjaar zal het bestuur ten minste één vergadering houden. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt.

Visie, missie

De stichting heeft als visie dat, waar ook ter wereld en in wat voor omstandigheden dan ook, mensen toegang hebben tot veilig, betaalbaar en duurzaam wonen.

De missie is om bijdragen te leveren aan het verbeteren levensomstandigheden van mensen die te maken hebben met klimatologische bedreigingen (met name overstromingen)  door middel van het ontwikkelen van betaalbare, overstromingsbestendige en duurzame woningen.  

 Doelstelling en Doelgroep

De stichting stelt zicht ten doel duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken daar waar klimatologische of geografische omstandigheden zich daartegen verzetten. De stichting kan ook de directie voeren of op andere wijze betrokken zijn bij ondernemingen die eenzelfde doel nastreven.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door woningen en wijken te ontwikkelen die bestand zijn tegen klimatologische of geografische omstandigheden, waarbij de focus ligt op overstromingsgebieden. Bouwen vindt lokaal plaats met zoveel als mogelijk lokale materialen en lokale menskracht. De stichting stelt zich
ten doel om deze woonmodules beschikbaar te maken voor de lagere inkomensklassen, aangezien deze groep vaak het meest wordt getroffen door deze klimatologische invloeden.

In een sterk groeiend aantal plekken in de wereld worden de leefomstandigheden van mensen beïnvloed door de negatieve effecten van overstromingen en tyfoons. De
stichting zal zich in eerste instantie richten op Zuidoost-Aziatische deltagebieden, waar overstromingen dagelijks voorkomen en derhalve een enorme invloed hebben op het welzijn van inwoners van deze gebieden. Wel heeft de stichting de ambitie om in de toekomst tevens op overige locaties haar doelstellingen te bereiken, om daarmee haar bereik uit te breiden en zodoende voor een groter aantal mensen een bijdrage te kunnen leveren aan verbeteringen van leefomstandigheden.

  Financiën en vermogen

. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 

  •  Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.

Subsidies, giften en donaties worden volledig aangewend voor de projecten die de beschreven doelgroepen ten goeden komen. 

De stichting is een non-profit organisatie en heeft geen winstoogmerk, zoals beschreven in de staturen. Wel wil zij een naar redelijkheid bepaald bedrag als buffer aanhouden om het beleid op een goede en gezonde manier te kunnen uitvoeren.

2017-2022

2018: De stichting heeft een crowdfund-campagne gevoerd, waarbij 27.535 euro is opgehaald.

2018-2022: De stichting heeft 25.585 euro van het opgehaalde bedrag uitgegeven aan de bouw en onderhoud, en aan het testen en evalueren van een drijvende prototype woning in Macabebe (Manila Bay, Filipijnen).

prognose 2023

De stichting focust zich op het binnenhalen van subsidies en giften om haar doelen te realiseren.

Een concreet project waar de stichting zich momenteel mee bezighoudt is de ontwikkeling van een drijvende community van 20 woningen in Malolos, Filipijnen. Dit beoogd project wordt in samenwerking met lokale partners uitgevoerd. Voor dit project is de stichting in afwachting van een subsidie aanvraag. Het volledige bedrag van deze subsidie zal ingezet worden voor het ontwerp, bouw en evaluatie van deze drijvende community.

 

Communicatie

Donateurs en overige betrokken worden geïnformeerd over komende en lopende projecten via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden ca. 4 maal per jaar uitgegeven. Tevens wordt rapportage van projecten gedeeld via verschillende media in de vorm van tekst, foto’s en video’s en zal Dit zal voornamelijk gedeeld worden via de website en sociale media kanalen (linkedin, instagram) Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een financieel jaarverslag en een kort inhoudelijk jaarverslag. Deze jaarstukken geven de prestaties en de activiteiten weer van het desbetreffende jaar. 

Our Privacy Statement

Foundation Finch Floating Homes is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details

Personal data in our database

Finch Floating Homes processes your personal data, as you are using our products and/or services, or because you have given permission in the past to store your data in our database. We exclusively store the following personal data:

> First and last name
> Phone number
> E-mail address
> Company name
> Position
> Branch
> Website

Special personal data

Finch Floating Homes does not collect any special personal data from business relations or visitors of our website www.finchfloatinghomes.com.

Data processing objectives

> Sending newsletters or mailings
> Contacting you by telephone or e-mail in regard to projects

Automated decision-making

Finch Floating Homes does not make use of automated processing of matters that may have consequences for persons, by computer programs or systems, without the intervention of a Finch Floating Homes employee.

Storage period personal data

Finch Floating Homes does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. If you unsubscribe from our online communication, we will delete your data.

Sharing personal data with third parties

Finch Floating Homes only shares personal data with third parties with your permission, if necessary for the execution of an agreement, or to comply with any legal obligations.

Cookies

Finch Floating Homes solely uses technical, functional and analytical cookies, which do not infringe on your privacy. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly. It also enables the optimization of our website. You can opt out of cookies by setting your browser in such a way that it does not store any cookies. In addition, you can delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You own your own personal data and therefore, you have the right to view, correct or delete your data. Moreover, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Finch Floating Homes. You can send a request for access, correction, or deletion of your personal data, or request the cancellation of your consent to info@finchfloatinghomes.com. We will respond to your request within four weeks.

Security of personal data

Finch Floating Homes shall take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification in regard to your personal data. For this, we use the security measures of our CRM package by Marketcircle, our office environment provided by Rockstart and our web host Go Daddy. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at info@finchfloatinghomes.com.